từđiển Tiếng Phần Lan Tiếng Ðan MạchTiếng Phần Lan - Tiếng Ðan Mạch  
Press SUBMIT to translate!