từđiển Tiếng Ðức Tiếng ViệtTiếng Ðức - Tiếng Việt  
Press SUBMIT to translate!