từđiển Tiếng Ðức Tiếng SlovakTiếng Ðức - Tiếng Slovak  
Press SUBMIT to translate!