từđiển Tiếng Ðức Tiếng PhápTiếng Ðức - Tiếng Pháp  
Press SUBMIT to translate!