từđiển Tiếng Ðức Tiếng MaltaTiếng Ðức - Tiếng Malta  
Press SUBMIT to translate!