từđiển Tiếng Ðức Tiếng HànTiếng Ðức - Tiếng Hàn  
Press SUBMIT to translate!