từđiển Tiếng Ðức Tiếng Hà LanTiếng Ðức - Tiếng Hà Lan  
Press SUBMIT to translate!