từđiển Tiếng Ðức Tiếng AnhTiếng Ðức - Tiếng Anh  
Press SUBMIT to translate!