từđiển Tiếng Ðức Tiếng SécTiếng Ðức - Tiếng Séc  
Press SUBMIT to translate!