từđiển Tiếng Ðức Tiếng Hy LạpTiếng Ðức - Tiếng Hy Lạp  
Press SUBMIT to translate!