từđiển Tiếng Ðức Tiếng ExtôniaTiếng Ðức - Tiếng Extônia  
Press SUBMIT to translate!