शब्दकोश रूसी हिन्दीरूसी - हिन्दी  
Press SUBMIT to translate!