शब्दकोश रूसी चीनीरूसी - चीनी  
Press SUBMIT to translate!